back

Her Yerde Ticaret Anlayışından Güçlendirilmiş Ticaret Anlayışına

by OmniChannelExpert for Perakende
Her Yerde Ticaret Anlayışından Güçlendirilmiş Ticaret Anlayışına

Her Yerde Ticaret Anlayışından Güçlendirilmiş Ticaret Anlayışına

Perakendeciler, piyasanın talepleri doğrultusunda operasyonlarını iyileştiriyor ve tüketici etkileşimini güçlendirmeye yöneliyor.

Fiziksel ve dijital kanallardan birbiriyle uyumlu ve etkili bir satış sistemi kurma arzusu, pek çok perakendecinin öncelikli amaçlarından birisidir. Böylesi bir perakendecilik sistemine geçişin önündeki en büyük engellerden birisi, mevcut olan insan kuşakları arasında teknolojik yatkınlık anlamında büyük bir farkın bulunmasıdır. Eski kuşaklar için klasik yöntem hâlen tek geçerli yol olmakla birlikte; yeni kuşak, değişimi ve hızlanmayı hayatın her alanında olduğu gibi perakende sektöründe de deneyimlemeye hazır durumdadır. Bu süreçte, perakendecilerin akılcı bir geçiş yöntemi izleyip farklı kanallardan, birbirleriyle uyumlu satış yöntemlerini tereddüt etmeden uygulamaya almaları beklenmektedir. Her yerde ticaret (commerce anywhere) anlayışından güçlendirilmiş ticaret (empowered commerce) anlayışına geçişin asıl amacı çok kanallı satış uygulamalarına geçişte karşılaşılabilecek olası problemleri ortadan kaldırmaktır.

Güçlendirilmiş Ticaret Anlayışı: Sezgi, Basitleştirme, İlham

Güçlendirilmiş ticaret anlayışı her yerde ticaret anlayışının gelişmiş hâlidir. Her yerde ticaret anlayışı perakendecilerin beklentilerini anlamayı amaçlarken güçlendirilmiş ticaret anlayışı perakendecilerle birlikte müşterileri de kapsamı içine alır. Tüketicilerin istediği yerde, ve zamanda istedikleri ürünü satın almalarını sağlarken, perakendecilerin tüketici alışkanlıklarını anlamalarına ve gelir kaybı yaşamadan tüketicileri doğru ürüne yönlendirebilmelerine olanak tanır.

Sezgi: Doğru Ürün, Doğru Fiyat, Doğru Yer ve Doğru Zaman

Günümüz müşterileri, hızlı yaşama alışmış ve beklentileri hızla yükselmiş insan grubudur. Müşterilerin taleplerini doğru bir şekilde sezerek doğru bir ürün konumlandırması yapmanız durumunda satışlarınızın yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.

Basitleştirme: Verimlilik Yaratma, Bilişim Teknolojilerinin(BT) Karmaşıklığını ve Maliyetini Azaltma

Basitleştirme, söylemesi kolay ancak uygulaması emek isteyen bir çalışmadır. Leonardo Da Vinci’ye atfedilen o ünlü sözde olduğu gibi “Basitlik en büyük kapsamlılıktır. (Simplicity is the ultimate sophistication)”. Verimliliği arttırma ve BT’nin yükünü azaltma amacıyla firmalar, bulut teknolojilerini hayata geçirerek yazılımsal hantallığı ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.

İlham: Bütün Satış Noktalarında Müşteri ve İş Ortaklarıyla Birlikte Hareket Etme

İlham verici ortaklıklar, ister kurumsal isterse tek bir dükkân düzeyinde olsun, müşterilere ve çalışanlara daha iyi bir servis sağlamayı amaçmaktadırlar. Marka ile tüketici arasında doğrudan ve gerçek bir bağlantıyı hedefleyen birliktelik anlayışı; müşteriler ve çalışanlarla bir bütün olmayı, başarının önündeki engelleri bir arada aşmayı ve bu yolla taraflar arasındaki sadakati güçlendirmeyi hedeflemelidir.

İlgili Yazılar

Dijitalin Ötesinde Bir Yaklaşımla Omnichannel Deneyimini Güçlendirmek
Prev post Dijitalin Ötesinde Bir Yaklaşımla Omnichannel Deneyimini Güçlendirmek

Dijitalin Ötesinde bir Yaklaşım İle Omnichannel Deneyimini Güçlendirmek Satın almak istediğiniz öğeleri bilgisayarınızda veya mobil…

Geleneksel Mağazalar Tümleşik Çözümlerle Akıllanmaya Başlıyor
Next post Geleneksel Mağazalar Tümleşik Çözümlerle Akıllanmaya Başlıyor

Geleneksel Mağazalar Tümleşik Çözümlerle Akıllanmaya Başlıyor E-ticaret uygulamalarında müşteriler hakkında bilgi sahibi olmak ve kişiselleştirilmiş…